تماس با ما
برای تماس با ما می توانید با شماره های زیر در تماس باشید
09363521929
اطلاعات تماس
بیبیسریسرسی
تهران - خیابان ولیعصر
eltranslate.tr@gmail.com
09363521929

دارالترجمه ی ال

سرعت عمل در ترجمه

آیا دارالترجمه ال خدمات فوری ترجمه نیز ارائه می دهد؟

بله، در صورت نیاز مراجعه کنندگان عزیز به خدمات فوری ترجمه رسمی، دارالترجمه ال در برخی زبانها خدمات ویژه فوری ارائه می دهد. به عنوان نمونه در صورت نیاز متقاضیان محترم به ترجمه رسمی مدارک به زبان ترکی استانبولی، ترجمه  به این زبان و اخذ تائیدات  به فوریت امکان پذیر می باشد.

ارسال یک نظر